© Open VLD Huldenberg

Open VLD Huldenberg heet u welkom

Het is al van 21 juni 2017 geleden dat de liberale burgemeesters het initiatief namen om de ophaling van de roze zak bij ECOwerf te lanceren. Vanaf 2019 is het al een feit!
In de kijker:
Onder   voorzitterschap   van   gedeputeerde   Ann   Schevenels   (Open   Vld)   verzamelden   de   liberale   burgemeesters   van   het   arrondissement Leuven verleden week rond een aantal actuele thema’s. Op   de   bijeenkomst   is   gebleken   dat   het   nog   tot   eind   2019   zal   duren   eer   er   in   Vlaanderen   duidelijkheid   komt   rond   een   eventuele   nieuwe regeling   voor   de   blauwe   PMD-zak   en   de   roze   zachte   plasticszak.   De   lokale   liberale   mandatarissen   betreuren   dit   en   wijzen   er   fijntjes   op dat   er   tussenliggend   ook   nog   eens   gewestelijke   verkiezingen   zullen   zijn   …   .   Er   wordt   gepleit   voor   een   eenvormig   systeem   zoals   een paarse   zak   waar   al   deze   fracties   in   kunnen,   te   meer   daar   actueel   de   technologie   voorhanden   is   om   een   dergelijke   gemengde   fractie nadien te sorteren. Gelet   op   het   succes   van   de   roze   zak,   dat   milieubewust   handelen   financieel   stimuleert,   en   in   afwachting   van   een   globale   Vlaamse   regeling vragen   de   liberale   burgemeesters   dat   de   huis-aan-huis-ophaling   die   vandaag   al   bestaat   in   Leuven   en   in   Boortmeerbeek   veralgemeend zou   worden   in   al   de   gemeenten   van   het   EcoWerf-gebied.   Burgemeester   Michel   Baert:   “Boortmeerbeek   was   vragende   partij   voor   een dergelijke   huis-aan-huis-ophaling   vanaf   dit   jaar   en   we   hadden   het   geluk   dat   we   letterlijk   uitgeloot   werden   tussen   de   talrijke   kandidaten. Na   een   aantal   zeswekelijkse   ophalingen   kunnen   we   alleen   maar   het   stijgende   succes   van   de   roze   zak   vaststellen   en   wenst   ons   bestuur dat er verder op een dergelijke manier zou worden opgehaald.”. Alle   liberale   collega’s   van   Michel   Baert   sluiten   zich   daar   volmondig   bij   aan.   Van   zodra   alle   financiële   gevolgen   van   de   operatie   gekend   zijn, kan   er   vanaf   2019   werk   gemaakt   worden   van   een   aangepaste   fiscaliteit   om   enerzijds   de   sorteerder   te   belonen   en   anderzijds   de gemeenten   voor   extra   kosten   te   behoeden.   Open   Vld   roept   ook   de   andere   politieke   partijen   op   om   zich   bij   dit   standpunt   aan   te   sluiten en aan EcoWerf te vragen om in een dergelijke veralgemeende ophaling te voorzien in de 27 betrokken gemeenten.