© Open VLD Huldenberg

Open VLD Huldenberg 

We   gaan   het   laatste   jaar   van   deze   legislatuur   in.   Met   de   gemeenteraadsverkiezingen   van   14   oktober   in   het   vooruitzicht wachten   drukke   maanden.   Belangrijk   is   dat   we   in   de   eerste   plaats   nog   een   jaar   voltijds   Huldenberg   gaan   besturen.   Er   zijn nogal   wat   projecten   lopend   of   in   de   pipeline   die   mijn   aandacht   opeisen.   Daarnaast   gaan   we   met   de   politieke   cel   werken aan   een   nieuw   beleidsplan   voor   de   komende   jaren.   Niet   zoveel   nieuws   want   het   lange   termijntraject   hadden   we   al uitgezet   in   de   aanloop   naar   de   verkiezingen   van   2012.   Wat   we   na   deze   bestuursperiode   wel   aan   alle   inwoners   verplicht zijn is een gedetailleerd plan op korte termijn neer te leggen. De   voorbije   periode   blikken   we   terug   op   een   geslaagde   beleidsperiode.   Een   groot   aantal   dossiers   werden   nieuw   leven ingeblazen   of   versneld   in   uitvoering   gebracht.   Een   pluk   uit   een   grote   reeks:   de   rioleringswerken   in   Ottenburg,   naar   jaren van   onduidelijkheid   is   de   Neerpoortenstraat   afgewerkt   en   sluiten   we   dit   jaar   het   dossier   van   Tommestraat   nog   af.   De verbindingsbaan   tussen   Huldenberg   en   Sint-Agatha-Rode   wordt   dit   jaar   aangepakt   na   een   winterslaap   van   meer   dan   10 jaar.    Het    gemeentehuis    werd    uitgebreid    om    de    inwoners    nog    beter    te    dienen.    In    de    uitbreiding    langsheen    de    R. Borremansstraat      zit   nu   het   lokaal   dienstencentrum   en   de   sociale   diensten   naast   onze   financiële   dienst   en   de   dienst   vrije tijd.   In   september   verhuizen   de   kinderen   van   Sint-Agatha-Rode   naar   hun   nieuwe   school.   Ik   kan   zo   nog   wel   een   tijdje doorgaan. Trots   zijn   we   op   onze   uitslag   in      het   ‘Gemeenterapport’   uit   het   Nieuwsblad.   Huldenberg   doet   het   met   6.85/10   zeer   goed en   bovendien   zijn   de   werkpunten   bekend.   Ik   krijg   een   9/10   van   de   krant   en   uiteraard   schept   dit   een   goed   gevoel. Belangrijk is dat deze appreciatie van de Huldenbergenaar een drive is om gedreven mijn werk verder te zetten. Danny Vangoidtsenhoven, burgemeester